Przejdź do treści

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

  • przez

PTA – co to takiego?

Cytując oficjalną stronę Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego:

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne to Stowarzyszenie wszystkich tych, którym bliska jest idea aromaterapii, dziedziny medycyny naturalnej, wykorzystującej w procesie wspomagającym leczenie, właściwości zapachowe naturalnych olejków eterycznych.

Zgodnie ze swoim statutem PTA swoje cele realizuje poprzez:

  • popieranie rozwoju badań naukowych związanych z problematyką aromaterapii;
  • rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na oficjalnych odczytach, kursach;
  • konferencjach oraz w różnorodnych publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych;
  • oficjalne reprezentowanie dziedziny wiedzy jaką jest aromaterapia, w szczególności wobec instytucji, władz publicznych, środków masowego przekazu, itp.;
  • ochroną „dobrych praktyk” produkcji i handlu wyrobami aromaterapeutycznymi, a w szczególności produkcji i handlu naturalnymi olejkami eterycznymi, w tym zasad uczciwej konkurencji, solidnej, rzetelnej i prawdziwej reklamy;
  • ochroną dobrego mienia producentów krajowych, przez wskazywanie nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych;
  • prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności.
  • wydawanie opinii, certyfikatów, akceptację treści materiałów informacyjnych i reklamowych w oparciu o dostarczoną treść dokumentacji oraz udzielanie patronatu

Dlaczego to dla Was może być istotne?

Agnieszka Kurzeja, autorka tekstów na naszym blogu, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego i w 100% podpisuje się pod ideą rzetelności i jakości w pracy z olejkami eterycznymi. Nieustająco się też dokształca w tej dziedzinie, bo jasnym jest, że nauka wciąż idzie do przodu, stale odkrywane są nowe fakty, a także obalane mity na temat bliskich nam substancji chemicznych – ktoś musi za tym nadążyć, aby przekazywać Wam wiedzę 🙂